Bình luận

Tiếp là ( 5 6 7 8 9 10 ) năm sau.. anh ấy về và đã thành đạt. Đang làm Tổng Giám Đốc tập đoàn, công ty nào đó. Rồi 2 người vô tình gặp lại nhau trong 1 hoàn cảnh nào đấy...( cẩu huyết, máu chó lượt bớt 8000 từ ). Ngộ ra sau bao nhiêu năm 2 người vẫn còn có thể bên nhau nhưng ( vì mẹ anh [em] muốn anh [em] lấy vợ, hoặc anh [ em] bị bệnh gì đó, tim hoặc máu trắng chẳng hạn, lại cẩu huyết, máu tró đậm đặc nữa, ngược luyến tàn tâm luôn / Lượt bớt 80000 từ ).. Sau này hạnh phúc bên nhau hoặc chia ly mãi mãi ( lượt bớt 6900 từ )..=]] theo mô típ đam mỹ hay truyện Gay thì nó là thế =]]