Bình luận

Thấy chưa các bà. Ta nói bây giờ chúng nó ghê lắm. Khóa cúc, đừng có cho hằng nào chịch hết nghe chưa. Nó chịch xong nó kiu gái hư rồi nó bỏ. Đời đó mấy bà. Khốn nạn dễ sợ.