Bình luận

Một like cho tình cảm ngây thơ. Thuở còn nít ấy luôn có những thứ tình cảm ko ai nói được nhưng thật đẹp.
Hồi xưa lớp 9 là Mị yêu rồi :)) Có điều yêu sớm hết duyên sớm => ế sớm => Nghĩ lại giờ chỉ muốn kiếm thằng nyc tát nó sml vì yêu nó mà mình hết duyên sớm, yêu nghiệt!!!
Người viết thư tay thì bị chọc buê đuê lại là trai thẳng Người nhận thư như trai thẳng thì cong như con sông quê nội .... Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được hôn._.