Bình luận

Cô gái ơi. Cô kết bạn với tôi liền nhé. Tôi đội ơn cô. :3 Ui em ơi. Bạn của anh có đứa đi bộ đội và có đứa học công an. Úi trời đất ơi, tụi nó nói những chuyện mà anh không thể tin vào sự thật là trong quân đội tụi nó ăn nằm và nảy sinh tình cảm với nhau dễ lắm qua câu thơ của bài Đồng chí. Hình như biết sắp chết nên sống thật với giới tính :3