Bình luận

Hồi xưa có 300 bài hát thiếu nhi để thu phục Tôn Ngộ Không, bây giờ là chắc có 300 cách tự nhiên cua được trai à không Cua Chuối Dụ Khỉ. Mấy moẹ làm gì cũng có bồ hết trơn. Huhu. À. Mà cô khỏi cần kể cái lý do đánh lộn. Chắc cô muốn kiếm cớ về nhà gặp người yêu, à không, ăn chuối nước cốt dừa chớ gì. Hiểu cô quá mà.