Bình luận

Ăn hai cái tát mà chỉ vài câu nói đã nguôi ngoai được hay thật... ờ thì tánh tui cũng thế... cơ mà mị ghim hai cái tát đó... không bao giờ quên...