Bình luận

"Chúng ta sinh ra một mình, chết đi cũng chỉ một mình. Điều quan trọng là trong hành trình đó, sẽ gặp được ai? Lưu giữ được gì? Và có cảm thấy hạnh phúc hay không?" :( :( :(
Vâng, đây là tóm tắt truyện " chờ em lớn nhé, được không?" của Diệp Lạc Vô Tâm. Truyện dài thế mà nó tóm 1 phát còn vài dòng