Bình luận

Tính ngủ rồi mà thấy mấy đứa chưa học hết cấp 3 mà kỷ niệm 1, 2 năm yêu nhau rồi nên rất là câm phẫn vì yêu sớm quá. Mấy đứa hư quá nha, Như anh nè, mới có 25t thôi mà có chồng được gần 10 năm rồi.