Bình luận

Biết đâu bước vào môi trường tu tập,nó còn phức tạp rất nhiều lần so với bên ngoài.Tôn giáo cũng kinh tế.cũng chính trị cũng vật chất và trần tục .Cái cần là bình an trong tâm hồn,không yêu được chốn này thì đợi yêu ở một chốn khác ,hãy yêu bản thân mình và chờ duyên khác.Người có thể tạo chi ta cảm giác yên bình..