Bình luận

Cuộc đời người ta đang diễn đam mỹ ầm ầm mà tao vẫn diễn ''Hội những người độc thân vui tính" là làm saoooo?
hôm tui về quê. đi đường thấy 2 anh đẹp zai phết, đeo đồng hồ đôi, áo đôi, giày đôi luôn. đã thế 2 anh ngồi sát dạt nhau, anh đằng trc 1 tay lái xe 1 tay đặt vào đùi anh đằng sau còn anh ngồi sau cũng đặt 1 tay vào đùi bên kia của anh ngồi trước. thế là tui bám theo 2 anh ấy suốt đường luôn. đi sau xe 2 anh đó chắc khoảng gần 30km đó. thầy 2 anh cười suốt mình cũng sướng
Đm tao xuống tao chờ con admin nó chửi Yêu nghiệt hay đại loại là cái quần hòe gì cũng đc cho thỏa lòng thiên hạ, cho hả dạ chúng sanh Má, xuống gặp Sờ koo, ủa lộn, Sờ cai Đụ má, tao câm luôn. Tại sao lại là Sờ cai mà không phải là 1 ai khácccc? Quay sờ maaaa >"<