Bình luận

mình k phải k đồng tình với thớt cũng như cmt của các bạn, nhưng mà, theo mình, chữ HIẾU k chỉ có vậy đâu. nếu bố mẹ cậu ấy k có địa vị cao trong xã hội thì đã khác. Việc các bạn sống thật với bản thân là điều đúng, rất đúng và đáng quý, nhưng đâu phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận. Khi sống thật với bản thân, cả gia đình của bạn phải chịu tai tiếng, bị miệng lưỡi thiên hạ dè bỉu, bị người đời xa lánh, các bạn dám vì hạnh phúc của mình mà hi sinh cuộc sống bth của người thân k? gia đình cũng là tập hợp những con người thân yêu của các bạn mà, sao nỡ :( có thể nhiều người k đồng ý với quan điểm của mình, nhưng mà cách nhìn của các bạn vẫn chưa đúng hoàn toàn, việc trong đời là khối đa diện nhiều mặt nhiều lớp, cần đứng bên trong để hiểu sâu vấn đề chứ không chỉ phán xét qua bề ngoài của một mặt thân gửi :)