Bình luận

Dễ thương vcl :)))) mà cái câu: giá như đc ai đó nắm tay ôi sến vãi ra ý :))))) mà thôi kệ chúc 2 bạn happy forever after nhá ???
Cl ấy, tao biết chúng mày phát bánh, nhưng ngắn ngắn thì tao còn đọc chơi, dài thế này thì tao đéo có dư hơi mà thồn hết đống gato này nhé....phủi mông. Đứa nào rảnh lloll thì tóm tắt cho chế cái.
Lần đầu gặp. Anh: Mông bự căng phết !! Em: Biến thái !! Tướng cao dữ ha ! Anh: Mông vầy làm dễ nghe pạch pạch ? !! Cao có lợi nhiều cái lắm ? Em: Nhìn tướng biết trym dài rồi !! Vâng lần đầu gặp và nợ nhau tới giờ gần ba năm !!!