Bình luận

Con mẹ già ế lên cơn chửi sảng dạy đời thiên hạ. Đứa LGBT nào cũng như mẹ tả thì làm éo gì có cái trang này cho mẹ vào nói xàm ??? Thời giờ nó kỳ lạ quá hà, cứ chửi một cách đanh đá vào là có quá trời người bu vào like, chả trách bún chửi cháo chửi nó đắt hàng quá trời =))
Mỗi người mỗi cảnh chị ơi. Đồng ý rằng chết không giải quyết được vấn đề, nhưng người ta đã phải chọn con đường đau đớn bế tắc nhất thì chị chửi đổng lên như vậy để làm gì? Ai chả muốn sống? Ai chả muốn mạnh mẽ, vượt lên số phận? Nhưng có phải hoàn cảnh của ai cũng như ai? 4 năm từng trải của chị đủ để chị thấu hiểu được hết cả cộng đồng LGBT sao?