Bình luận

Tôi đồng cảm với bạn ở vấn đề này. An toàn đấy, vì Bi nào cũng muốn ổn định giữa bạn trai và bạn gái. Nhưng tổn thương đấy -và chắc chắn sẽ có- khi ngta về với bạn gái trong khi mình chỉ 1 mình. Với tôi, lời khuyên cho bạn là có chơi, có chịu. Ko phải ai cũng có thể tìm đc 1 ng phù hợp, nhưng rồi cũng sẽ đau đấy. Chúc bạn sẽ không đau quá nhiều