Bình luận

Không biết các bạn ra sao chứ tôi rất dễ nảy sinh tình cảm với trai, gu nhiều thể loại lắm, nhưng chỉ cần nghe ngta bảo sẽ có vợ, dù ngta là Vĩnh Thuỵ đi nữa, tôi cũng sẽ chịch đến banh xác rồi hất tóc bỏ đi, thứ đó ko đáng để quen