Bình luận

Bình tĩnh nè cô gái, nó đeo chiệc nhẫn đó trong buổi họp lớp là biết chắc sẽ gặp lại bạn, thực hiện âm mưu "nện" bạn giải trí vì chắc rằng nó đã có người khác rồi, khi âm mưu đã không thực hiện được, hắn lột nhẫn ra bật tín hiệu độc thân để có thể tìm đối phương nện. THÍNH ĐÓ, nên đừng nghĩ nhiều, hãy yêu người thực tại, quá khứ chi là những điều xưa cũ, thường người ta trân quý thôi.
Ở biển Bắc có một con cá, gọi là Côn. Khi biển động sẽ hoá thành con chim, gọi là Bằng, bay về phương Nam. Côn Bằng bơi đến khắp nơi, bay đi mọi chỗ, biết nhiều hiểu rộng. Tôi từng gặp được Côn Bằng, nó nói với tôi... Nói rằng: Số mệnh đã an bài thì cho dù gặp bao nhiêu chông gai trắc trở, những kẻ có tình rồi sẽ gặp lại nhau... Nói rằng: Cứ giữ vững lòng tin, thì dù trong tối tăm ta vẫn sẽ thấy được tia sáng hi vọng... Nói rằng: Những điều ta mãi mãi nhớ nhung, không chịu buông bỏ, rồi sẽ theo một cách nào đó mà quay trở về bên ta... Nói rằng: Chính vào lúc ta không hay biết nhất, một loại phép màu đã lặng lẽ được sinh ra... Thứ phép màu ấy chỉ đang say ngủ, chờ ta đánh thức... ... Lúc chia tay nyc tôi tin điều này chứ giờ cũng hết cmnr. Giờ nó chỉ là 1 cái stt nhảm ruồi của t thôi