Bình luận

Cảm giác cái này dịch từ truyện của tàu, chắc má hủ nào rảnh tay đây. Cái vụ mỡ cừu hôi không phải người Việt nào cũng biết đâu.
Đọc tới đoạn mồ hôi sao cứ thấy ganh tị thế nào. Không biết ngửi mồ hôi của ny có quyến rú như mình tuởng không nhờ. Confession hay. Hư cấu cũng dc. 1 đề cử cho confession of the year
đây giống như một cái nhật kí nhỏ, việc hằng ngày cứ viết vào đó, cho vẽ nên như kí ức của một cuộc tình, để sau này nhớ, lấy ra mà đọc. T đã từng như thế, nhưng h không còn nữa, xóa và đốt hết rồi, vì người cũng đi rồi mà, giữ lại chỉ thêm đau...
Hôm anh đi dạy về lúc anh ra mồ hôi có mùi như cá tanh, khó ngửi lắm !! Em không muốn hửi mà anh cứ kẹp nách anh vào mặt em !!! Nhớ chồng con hết sức ??