Bình luận

Nói cho mấy bạn nghe, đây là chuyện có thật nhưng là chuyện của một cp rất nổi tiếng trong giới cosplay của tụi mình các bạn muốn biết thì lên gg search tên nha là Baozi và Hana nhá :3. Vậy nên cfs phía trên là của một bạn hủ nào đó do cuồng cp này quá rồi lên đây kể thoy :v.