Bình luận

Cf trong sáng thì có chó nó mới tin khi mày buông câu đi đâu cũng dc Còn vạch quần rồi lôi con cu nhỏ xíu của mày ra bú mà mày vẫn để im, lôi dc con cu ra chứ đâu phải cởi cái mũ bh, mày cũng cho, rồi nó chê cu nhỏ nên mày tức, chứ trong đầu trước đó đâu còn gì trong sáng =))))