Bình luận

cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu chờ k nổi nữa rồi thì buông xuôi thôi, K phải lúc nào sự kiên trì cũng đem lai cho mình điều mình mong muốn, bởi vậy buông bỏ đi thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2.