Bình luận

Hai người có lẽ đang hạnh phúc ở nơi nào đó trên bầu trời bình yên kia đấy em... Kiếp này họ mang duyên nợ nhưng trả hết nhất định kiếp sau họ sẽ tiếp tục gặp lại được nhau thôi..
Với 6 năm dùng wattpad và 4 năm làm editor tớ xin cam đoan đây chắc chắn là tác phẩm tự nghĩ của một bé nào đó ?
Kể chi chuyện trước với ngày sau Quên ngó môi son với áo màu Thây kệ thiên đường và địa ngục Không hề mặc cả họ yêu nhau.