Bình luận

Vùng quê này ở đâu mà cổ hủ dữ vậy ạ? Bữa hình như cũng có confession nói anh này bị trói nhưng bị ba đánh tới chết, xong anh kia nghe tin cũng tự tử theo
Hãy come out khi đã độc lập tài chính và sống tự lập còn nếu sống chung với gđ hoặc sống phụ thuộc gia đình thì đừng nghĩ đến chuyện come out