Bình luận

Chui đếm được 18 cái icon buồn... Ahihi klq nhưng chui thấy ông công công này lo cho gấu ổng quááá... ??? cố lơn... ??? hăm