Bình luận

Tự dưng tui lại nhớ đến một bộ ngôn tình đam mỹ bách hợp thập cẩm ABO, nữ A nam O, bạn nữ chịt bạn nam có bầu đẻ 2 đứa sinh đôi... ?