Bình luận

Theo kinh nghiệm 20 năm ế của êm, bạn cứ thả thính đi, nó đớp thì mình cải tạo từ từ, không thì thôi ạ, chứ nó mà đã thẳng thì có thích thật cũng chưa chắc đã thành thật hay kiểu vậy, bạn cũng nên suy xét thêm tình cảnh lâu nay có khi do là anh em thân thiết không, mà nghe thiên hạ đồn, đôi mắt không thoát khỏi lòng yêu