Bình luận

Ê đừng có hạnh phúc mà quên thằng người yêu cũ chớ. Nó mà còn bám đuôi quấy rối thì lo.maf báo công an đi, gì có loại người mặt dày dữ vậy