Bình luận

òi rồi ck thớt sẽ là công cho tời khi anh ấy tìm đc thằng công của đời mình mà thôi, t chống mắt lên chờ đến ngày đó nè ahihi