Bình luận

Khi dùng excel mình vẫn có thói quen dùng máy tính tay để tính vài cái lặt vặt bàn kia có máy nhưng ko xài vì bàn đó ko có người và ko thích tùy tiện xài đồ của ng khác Hy vọng bạn đó ko như mình, ko thì bạn sẽ tan mộng mất ^^