Bình luận

Ko nghĩ lại quên dc người đã từng giao hoan trừ khi ăn nằm nhiều ko đếm xuể, nhưng anh ta lơ bạn là đúng đắn, nói với nhau một hai câu, kí ức ùa về rồi bik chuyện đi về đâu.
"Và đó cũng sẽ là nơi chỉ có một người sống vì tôi đã hứa với lòng,..." nghe bình yên quá. Phải chi t không có cảm xúc quên đi người mà t xem là cả thế giới để tự kỉ sống được như bạn, một mình nơi chẳng ai để ý tới.