Bình luận

Cũng từng xài ba cái app đó tìm người yêu và mỗi ngày đều đặn nhận được những tin nhắn từ nhiều người gửi với cùng 1 nội dung "Hi em, fun ko em?" ?? Và cứ mỗi khi chủ động đi cua trai là thể nào cũng kết nghĩa thêm được một người "chị gái" tốt ??