Bình luận

Này anh Phát kia, anh trở về đi chứ. Còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết đấy, anh chồng hối hận lắm rồi, về đi kẻo ảnh thành vợ người khác bây giờ. Cả 2 đều có lỗi sai, nếu muốn tiếp tục 1 mối quan hệ bền vững thì loại bỏ cái tôi đi, thông cảm và san sẻ cho nhau. :)
đọc xong lại thấy thoáng chiếc motor !!!!!! có lẽ nào con thụ stt trc đăng khoe ck khoe ơ mô tô mô tơ các thứ phình phịch !!!! h nó bỏ đi thg ck đi mô tô mô tơ lại lên đây đi kiếm !!!! ???