Bình luận

Uk thì buồn có vui có. Cậu hãy giữ nó là kỷ niệm đi.Đôi khi ko đến được với nhau lại là một hạnh phúc. Hạnh phúc mà chỉ riêng cậu có mà người kia không có. Hạnh phúc khi được yêu chân thành. Tuổi thanh xuân nó cứ thế trôi đi và khi ta ngoảnh lại cảm thấy ấm lòng với những mối tình đã qua. Cố lên cậu nhé.