Bình luận

Trym chưa mở mắt , nguyên cfs gói gọn có nhiêu đó? thím lột vỏ chuối sao thì trym ảnh cứ vậy mà làm