Bình luận

Công ngày càng hiếm,chị em đang dần chuyển sang lăm le ăn thịt nhau...Thế giới này thật quá tàn nhẫn.Cuộc đời này sao lắm trái ngang....Hôm nay lại là Valentine,#máuchóx2...