Bình luận

Chú em. Anh đồng cảm chú. Mấy em thụ ngộ lắm chú, hỏi han thăm nom chăm sóc thường thì bảo rỗi rãi ko có công ăn việc làm chia tay, lo họp hành bận bịu thì bảo hết yêu, ko biết quan tâm chia tay. Ok! chia thì chia sợ bố thằng nào.
be you, thật ra yêu ai không quan trọng bằng cách bạn yêu như thế nào. Nếu bạn thực sự yêu ai đó thì dù quan tâm như thế nào cũng sẽ là k đủ, k phải cứ thụ là có quyền nhạy cảm và dễ tổn thương cũng k phải công là phải mặt lạnh như đồng và mạnh mẻ. Cứ là chính bạn thôi, yếu một người là yêu mọi thứ về họ còn nếu k làm được thì đừng yêu, đó chỉ là một mối quan hệ được cả 2 nhận đinh là tình yêu thôi. Happy Valantine day (ờ lon)