Bình luận

hãy yêu và trân trọng Nhân Mã, vì dù có là Ngựa Hoang hay Ngựa Điên thì tình cảm của Nhân Mã là thế... ?
Tình cảm của Nhân Mã thì một là núi lửa, hai là tro tàn... Thôi thì cứ tin và cứ yêu đi để bánh GATO cho tui ăn ngập họng mập thay cũng được :((
Dừng ngai. Tội nghiệp thân già neo đơn của tau khuya lơ khuya lắc còn bị dọng bánh gato zô mỏ. Chúng mài ko có biết thương ng già cái qq giề hớt, chù ẻo cho chúng mài va lăn tăn hạnh cmn phúc ?