Bình luận

Cưng là hiền đó. Gặp chụy là chụy lên lập team chị em đi cắt vếu cạo lông nó xong đè ra nặn mụn rồi đắp muối ớt lên mặt nó rồi. Sau này chỉ cần để ý, dù crush ai hay thế nào, cũng giữ cho mình chút gì đó. Đừng cái gì cũng dễ dãi rớt giá nha