Bình luận

Cm thế cho nên là tao lạy chúng mày hãy chấp hành luật giao thông. Đam mê cái lìn gì cx được nhưng làm ơn đừng đam mê những thứ có thể gây nguy hiểm cho cả mình lẫn người khác, hoặc ít nhất hãy biết rằng thứ mình đam mê là nguy hiểm để bảo vệ tốt bản thân.