Bình luận

Đừng nghe con tim mách bảo, thấy cái gì hợp lý thì làm thôi. Khuyên là k nên quay lại, dù có đau buồn cũng nhất quyết không được quay lại. Vì lúc mình nói chia tay người ta có níu kéo đấy nhưng vẫn bên con kia đó thôi. Chứng tỏ đó chỉ là sự níu kéo hời hợt cho có vậy thôi. :))