Bình luận

Mới 22 e à h e lo kiếm việc trước đời không có tiền hay địa vị bị người ta coi thường, khi e đã có 1 cái j đó trong tay rồi dù ng ta có đồng ý hay ko ko còn trở nên quan trọng nữa, nếu đồng thuận thì tốt còn ko giai đoạn sau e tự viết nên cuộc đời mình