Bình luận

Dưới chân cầu NVC t cũng hay ăn cơm tấm đêm ngoài đó sao k thấy tụi bây. Lần sau đi ăn tao sẽ man theo dao lam rạch mặt cảnh báo nhen. Bớt khoe mẽ đi. Xí
hồi trước mình có có kỉ niệm 501 ngày, 502 ngày vs 503 ngày quen nhau vs 1,2,3,4,5,6,7,8,9....ngày chia tay nữa. 500 ngày ăn thua gì.