Bình luận

Bi nói hoài mà mấy mẹ không có thấm. Trên đời này có yêu đương gì đâu, toàn dụ dỗ nhau, chịch chán rồi bỏ rồi đổ thừa lý do này lý do khác. Bi là đệ tử chân truyền đời thứ 69 của Mạc Sầu sư tổ, đứa nào lén phén là chết với TAO. Yêu yêu cái qq, hãy nhìn màn hình đi, có vết nứt tao để dấu lại rồi đấy