Bình luận

Chỉ tin mổi facebook , đôi khi còn nghi ngờ thấy face an toàn cao hơn . 1 số app khác đã onl thử và out luôn. Ai sử dụng những app khác cẩn thận bị rủ rê , rồi dính lum la . Ráng kiềm đi , thà tự =]] còn hơn bệnh cả đời . Đúng chứ ?