Bình luận

Hơi hư cấu vì mới nhiễm 1-2 năm mà CD4 giảm thấp và bắt đầu có triệu chứng lâm sàng giai đoạn 3 thì mình k tin lắm. Thêm nữa là nếu chỉ quan hệ 1 lần k dùng bcs với người đang điều trị ARV thì nguy cơ là k cao. Mà thôi nhiễm thì cũng nhiễm rồi. Mong bạn sống tốt, sống khỏe mạnh, có thể yêu nhưng phải biết cách bảo vệ cho ng mình yêu. Đừng như thằng kia là được :))