Bình luận

Đọc cmt ad Rồng, em té ngửa. Cmt mang phong cách của Á Đông kết hợp vs P.Tây, của mấy mẹ hàng cá chanh chua vs ad Rồng-thanh niên lsự. Ôi, thật là vi diệu. Em tới ĐN, Rồng cũng ôm ôm em nhé, em là hủ thôi ^^~~~