Bình luận

Tao đang đọc cái qq gì v trời -_- . Lá ngón. Lá ngón đâu. Tao muốn hút lá đu đủ. Tao cảm thấy bất an ????
Đã xác định ở chung thì nhất định ko dc đớp thính, nếu ko sau này tan đàn xẻ nghé tình bạn mất hết thì đừng trách
Tao thèm như mầy thớt à, lớp tao là tao xác định nó thẳng hết cmnr, Trai kỹ thuật mà bị cong thì xác định là Công cmnr