Bình luận

Đọc đến 12 tháng liền cười vì hai anh được hạnh phúc nhưng ngờ đâu nụ cười chưa tồn tại quá 5s.... Này cậu kia!! Cậu làm t nhói tim theo đấy...