Bình luận

Tuột quần xin lỗi mấy mẹ, chế đâu biết đăng rồi đâu ~~ thôi bữa đứa nào chửi rồi vào chửi lại, đứa nào chưa trù thì trù lẹ đi :)))