Bình luận

Và tuyệt đối khi gặp nó em cứ mang theo 1 thùng xốp và 1 con dao nhé!!! :3 lâu lâu hỏi nó có thích vào thùng xốp không là đc. (tính rep thế này nhưng tự cảm thấy bản thân không nên đánh mất hình tượng thiên thần xynh đẹp toàn năng siêu cấp vũ trụ nên thôi) -Rồng-