Bình luận

đọc cách anh giải quyết cứ như trong phim ấy, nhưng cuộc đời không giống như phim a ah, đọc qua đã thấy được tình cảm của nhóc, dù sao thì đó cũng là duyên số an bày cho anh và nhóc, hãy xem nhóc là một thiên sứ và thiên sứ thì một lúc nào đó phải về thiên đàng, nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc, câu chuyện của anh cảm động có thể viết tiểu thuyết đấy <3